Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu


Niš, Serbia

00 381 18 528 601
00 381 18 4523 859, 4523-268
ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
http://www.eknfak.ni.ac.rs/

Researchers
Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima (Sl.glasnik NRS br.23/1960). Osnivač Ekonomskog fakulteta u Nišu je Republika Srbija. Do 1973. godine bio je u sastavu Pravno - ekonomskog fakulteta u Nišu, a potom se izdvaja u samostalnu visokoškolsku instituciju

Map

Geographic coordinates: 43.3172844 - 21.8909158


Search organizers