Radovi


IDNazivKonferencija
5663Termodinamika i kinetika adsorpcije diklofenaka na aktivnom uglju iz vodene sredine
Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Zora Levi, Darko Bodroža, Dragana Milisavić, Vladimir Mlinarević
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5662Mutarotacija ɑ-D-glukoze u mješovitom rastvaraču voda-etanol
Jelena Penavin-Škundrić, Rada Petrovic, Branko Škundrić, Zvjezdana Sandić, Slavica Sladojević, Zora Levi
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5661THE DISPERSION-FLOCCULATION BEHAVIOUR OF THE NATURAL RAW CLAY SAMPLES FROM OMARSKA MINE
svjetlana sredic, Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Zoran Nedić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5660NISKOTEMPERATURNA SINTEZA I KARAKTERIZACIJA HIDROKSI-TERMINIRANIH POLI(DIMETILSILOKSANSKIH) OLIGOMERA
MIlica Balaban, Silvester Bolka, Vesna Antić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5659ODABRANA SREDSTVA, MATERIJALI I TEHNOLOGIJE U TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA
Rade Biočanin, Mirko Tešić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5658SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD
Savka Janković, Dragana Milisavić, Philipp Sclender, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5657Properties of High Strength Low Alloy Steel after Welding
Ivana Ivanić, Gorazd Kosec, Mirko Gojić, Stjepan Kožuh, Borut Kosec
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5656EVALUATION OF THE BOND STRENGTH BETWEEN RESIN CEMENTS AND DENTAL CERAMIC
Đorđe Božović, Slobodan Dodić, Nedeljka Ivković, Dijana Popović Grubač, Aleksandra Žuža
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5655SINTEZA BAKROM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE IZ SOLI 12-VOLFRAMFOSFORNE KISELINE
Ubavka Mioč, Milorad Davidović, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5654UTICAJ KALCIJUMOM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE NA DINAMIKU BRIGS-RAUŠER REAKCIJE
Jelena Maksimović, Tijana Maksimović, Ljiljana Kolar-Anić, Zoran Nedić, Maja Pagnacco
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. >>
 20. Zadnja