Radovi

Ukupno: 3658 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Sinisa Vucenovic, Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić "SUPERPROVODNOST LANTAN-HIDRIDA DO 250 K " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-22
( https://ekonferencije.com/paper/view/5760)
[2] Srđan Vuković, Jelena Vulinović, Svetlana Pelemiš "Radon u vodi" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-22
( https://ekonferencije.com/paper/view/5759)
[3] Tatjana Botić, Mirko Petković, pero dugić, Aleksandra Šinik "REGENERACIJA ADSORBENSA IZ PROCESA RERAFINACIJE TURBINSKOG ULJA" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-21
( https://ekonferencije.com/paper/view/5758)
[4] Marijana Kosanic, Tatjana Stanojković "BIOMEDICAL POTENTIAL OF SELECTED MUSHROOM SPECIES " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-21
( https://ekonferencije.com/paper/view/5757)
[5] Hana Stefanovic, Slobodan Obradovic, Nikola Davidović "Primena novih tehnologija i programa za pozicioniranje i instaliranje satelitske prijemne opreme" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-20
( https://ekonferencije.com/paper/view/5756)
[6] Slobodan Obradović, Borivoje Milošević, Djurdje Milanović "Algoritam za realizaciju energetski efikasnog plan-paralelnog UV reaktora " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-20
( https://ekonferencije.com/paper/view/5755)
[7] Vanja Radolić, Marina Poje Sovilj, Denis Stanić, Igor Miklavčić "Radon concentrations in educational institutions (schools and kindergartens) in Republic of Croatia" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-19
( https://ekonferencije.com/paper/view/5754)
[8] Goran Grahovac, Milomir Trivun, Bojan Guzina, Goran Pašić "UTICAJ KRETAIN MONOHIDRATA NA TJELESNU TEŽINU PLIVAČA" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-19
( https://ekonferencije.com/paper/view/5753)
[9] Slobodan Obradović, Nikola Davidović, Borislav Đorđrvić, Borivoje Milošević, Valentina Timčenko "Uticaj podešavanja parametara na karakteristike nizova magnetnih diskova RAID 0" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-19
( https://ekonferencije.com/paper/view/5752)
[10] Mirjana Dragoljic, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić, Ljiljana Simurdić "IDENTIFIKACIJA OSNOVNIH KANABINOIDA TEHNIKOM GASNE HROMATOGRAFIJE SA MASENIM DETEKTOROM – VALIDACIJA METODE" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-07-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/5751)
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Zadnja
Pretraži radove