Prijava rada za konferenciju

REDETE 2012

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 430050

Faks
+387 51 430053

Adresa e-pošte
zora.andric@ef.unibl.org