https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Prijava rada za konferenciju

Nanomaterials and Polymers – Applied Chemistry for Sustainable Development

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

NanoPol official administration

Telefon
+38765219738

Adresa e-pošte
nanopol@pmf.unibl.org

https://www.high-endrolex.com/10