https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - научни скупови, радови, аутори...

Пријава рада за конференцију

Nanomaterials and Polymers – Applied Chemistry for Sustainable Development

Радове није могуће пријавити јер нису дефинисан Рок за достављање радова

 

Контакт особа

NanoPol official administration

Телефон
+38765219738

Aдреса e-поште
nanopol@pmf.unibl.org

https://www.high-endrolex.com/10