https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

ANALIZA CRTA LIČNOSTI VOZAČA I NjIHOV UTICAJ NA AGRESIVNO PONAŠANjE, STRES I UMOR

Autori: 1. Boris Antić, Serbia
2. Jelica Davidović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Miljan Lazarević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
4. Verica Dimitrijević, Serbia

Konferencija: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Radovi sa videom |
Video izlagači:

https://www.high-endrolex.com/10