https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

UPOREDNA ANALIZA ZNANjA DECE O BEZBEDNOM UČEŠĆU U SAOBRAĆAJU U ODNOSU NA VELIČINU GRADA – STUDIJA PRIMERA BEOGRAD I VIŠEGRAD

Autori: 1. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
2. Milena Simić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Tanja Novaković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Konferencija: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Radovi sa videom |
Video izlagači:

https://www.high-endrolex.com/10