KAKO TELO UPOZORAVA VOZAČA DA JE UMORAN I KAKAV JE UTICAJ NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA?

Autori: 1. Jelica Davidović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Verica Dimitrijević, Serbia

Konferencija: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Radovi sa videom |
Video izlagači: