https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

ANALIZA BRZINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA – DOLINSKE TRASE

Autori: 1. Dragana Božić, Serbia
2. Vladan Tubić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Konferencija: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Radovi sa videom |
Video izlagači:

https://www.high-endrolex.com/10