АНАЛИЗА БРЗИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ДОЛИНСКЕ ТРАСЕ

Аутори: 1. Драгана Божић, Serbia
2. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia

Конференцијa: VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: