Primena i značaj socijalnog marketinga u bezbednosti saobraćaja

1. Nevena Mijić, Full House Ogilvy, Serbia

Komunikacija drugačijeg ponašanja/prestanka određenog ponašanja u bezbednosti saobraćaja predstavlja dugoročno posmatrano jedini ispravan način da se utiče na dobrovoljnu promenu ponašanja.

Prilikom dizajna, implementacije i evaluacije kampanja u bezbednosti saobraćaja, važno je upoznati ciljnu grupu ka kojoj se kampanja usmerava, njene navike i razloge za određeno ponašanje (izostanak ponašanja) i u skladu sa tim targetirati najveće probleme u ponašanju učesnika u saobraćaju. Tek definisanjem problema koje želimo da rešimo, možemo da definišemo kvantitativne i kvalitativne ciljeve kampanje u bezbednosti saobraćaja. Jasno definisanje ciljeva, olakšava i preciziranje ključnih faktora uspeha, prema kojem se radi budžetiranje kampanja ali i cost/benefit analize nakon realizacije kampanja.

Plan, organizacija i kontrola su tri stuba prilikom organizovanja kampanja u bezbednosti saobraćaja, ali ono što ne sme da se dozvoli jeste izostanak menadžmenta sa liderskim sposobnostima koji razumeju probleme koje rešavaju i nastoje da deluju u smeru sticanja ili povećanja dobrobiti za pojedinca i lokalnu zajednicu u celini.

U ovom radu, autori se bave isticanjem značaja primene socijalnog marketinga u bezbednosti saobraćaja. Pronalaskom nekoliko definicija ove naučne definicije, autori ističu jednu i nju koriste kao alat da se liderima lokalnih zajednica pojednostavljeno predstavi način primene socijalnog marketinga.

Ključne reči: socijalni marketing; bezbednost saobraćaja; promena ponašanja; marketing; komunikacija

Tematska oblast:

Datum: 15.06.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove