https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Radovi

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Dokumenti

Ukupno: 12

Naziv datoteke
Jezik
Tip rada
Tip fajla
Program konferencije
Serbian
Ostali dokumentii
[ PDF ] (542.19 KB)
Prijedlog smještaja u Banja Luci
Serbian
Ostali dokumentii
[ PDF ] (339.75 KB)
Poziv na IV konferenciju JLS
Serbian
Drugi poziv
[ PDF ] (203.44 KB)
Uputstvo za izradu postera
Serbian
Upustvo za autore
[ PDF ] (124.46 KB)
Template za poster prezentaciju latinica
Serbian
Upustvo za autore
[ PPT ] (204.00 KB)
Template za poster prezentaciju ćirilica
Serbian
Upustvo za autore
[ PPT ] (204.00 KB)
Template za prezentaciju latinica
Serbian
Upustvo za autore
[ PPTX ] (347.77 KB)
Template za prezentaciju ćirilica
Serbian
Upustvo za autore
[ PPTX ] (348.84 KB)
Upustvo za pisanje rada
Serbian
Upustvo za autore
[ DOC ] (313.00 KB)
Dodatak uz upustvo
Serbian
Upustvo za autore
[ DOCX ] (13.96 KB)
Prvo obavještenje BSLZ
Serbian
Prvi poziv
[ PDF ] (1.85 MB)

https://www.high-endrolex.com/10