https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: VETROGENERATORI KAO ALTERNATIVNI IZVOR ENERGIJE U OKVIRU FRAKTALNE PRIRODE STRUKTURE MODERNIH MATERIJALA

VETROGENERATORI KAO ALTERNATIVNI IZVOR ENERGIJE U OKVIRU FRAKTALNE PRIRODE STRUKTURE MODERNIH MATERIJALA

1. Vojislav V. Mitić, Univeristy of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Serbia
2. Ljubiša Kocić, Univeristy of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Serbia
3. Dalibor Petković, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Serbia
4. Filip Bastić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, Serbia
5. Danijel Sirmić, Univeristy of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Serbia

U današnje vreme, novi i alternativni izvori energije, kao što su vetrogeneratori, imaju rastuću i sve važniju ulogu. Glavni cilj koncepta dizajniranja je dostići inventivne ideje za krajnji proizvod sa najboljim karakteristikama. Na bazi istraživanja koja su u toku, možemo predstaviti nove rezultate uticaja korektivnih fraktalnih parametara na dinamiku kretanja vazduha/vetra. Uticaj fraktalne prirode tla i prepreka, na turbulencije vazduha/vetra prema vetrogeneratorima, pogotovu njihovim elisama, ima poseban efekat na brzinu vetra, opisanu logaritamskom jednačinom koja je izvedena iz teorije sličnosti Monin-Obukhov, koja je primenljiva u slučaju laminarnog vazdušnog strujanja. Srednja horizontalna brzina vetra zavisi od logaritma konstante z0 (u metrima) poznate kao visina neravnosti jer zavisi od neravnosti površine nad kojom vetar duva. Klasičnu intervalnu ocenu z0 zamenili smo formulom pokretne sredine koju kontroliše parametar jediničnog intervala , iz čega je proizašla prirodnija formula koja zavisi od fraktalne dimenzije površi Hd, i umesto linearne nudi hiperboličku aproksimaciju.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 23.07.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (72.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10