INTEGRISANO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA U REGIONU

1. Rade Biočanin, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Serbia
2. Midhat Asotić, Farmaceutsko zdravstveni fakultet, Travnik , Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Tanja Milešević, Internacionalni univerzitet Travnik, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Kao posljedica sve intenzivnije urbanizacije, industrijalizacije i eksploatacije, došlo je do kontinuiranog procesa oštećenja i uništenja zemljišnog fonda u BiH. Glavna posljedica lošeg odnosa prema zemljištu je to da korištenje zemljišnog fonda ima naglašen ekstenzivni karakter, sa izraženim tendencijama stihije i neracionalnog pristupa.U radu su opisani glavni problemi u BiH u vezi sa ovim važnim i teško obnovljim resursom.Korištenje zemjišta prožima gotovo svaki aspekt održivosti zajednica. Integrisano upravljanje zemljištem je ključ za postizanje održivog razvoja. Integrisano upravljanje zemljištem u BiH, kao holistički, proaktivni pristup, treba da podrazumijeva integraciju efikasnog upravljanja: (1) prirodnim resursima, (2) zaštićenim područjima, (3) prostorno planiranje i stanovanje, (4) šumsko zemljište, (5) poljoprivredno zemljište i (6) industrijsko zemljište.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 04.08.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove