Primjena krivičnih sankcija za saobraćajna krivična djela u Republici Srbiji

1. Miodrag Simović, Ustavni sud BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Saobraćajna krivična djela ili krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja predstavljaju najznačajniji, najteži i najopasniji oblik saobraćajne delinkvencije u vidu povrede ili uzrgrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja kršenjem saobraćajnih propisa. Time se ugrožava bezbjednost javnog saobraćaja i istovremeno stvara konkretna opasnost za život i tijelo ljudi - učesnika u javnom saobraćaju, odnosno njihovu imovinu velikog obima. Prema učiniocima saobraćajnih krivičnih djela Krivični zakonik Republike Srbije propisuje specifične vrste krivičnih sankcija. Iako su kazne zatvora najčešće propisivane vrste krivičnih sankcija za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, ipak poseban i specifičan značaj i izuzetno specijalno-preventivno dejstvo imaju dvije vrste krivičnih sankcija. To su: a) kazna u vidu ouzimanja vozačke dozvole i b) mjera bezbjednosti pod nazivom zabrana upravljanja motornim vozilom. O primjeni ove dvije vrste krivičnih sankcija u teorijskom i praktičnom smislu u Republici Srbiji govori se u ovom radu.

Ključne reči: javni saobraćaj; bezbjednost; kršenje; krivično djelo; kazna

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 30.05.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (735.08 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove