Organizacioni odbor

 1. Milija Radović, Agencija za bezbjednost saobraćaja
 2. Nataša Kostić, Ministarstvo saobraćaja i veza
 3. Nikolina Malčić, Ministarstvo saobraćaja i veza
 4. Goran Amidžić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 5. Goran Šmitran, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Mira Bera, Ministarstvo prosvjete i kulture
 7. Alen Šeranić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 8. Danislav Drašković, Rep. uprava za inspekcijske poslove
 9. Saša Jasnić, JP „Putevi Republike Srpske“
 10. Duško Tomanić, JP „Autoputevi Republike Srpske“
 11. Ranko Babić, Auto Moto Savez
 12. Aco Pantić, Savez opština i gradova

Datum: 12.05.2017.