Lokacije događaja

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Ukupno: 3

Foto Naziv Tipovi događaja Lokacija
Restoran Stara Ada Svečana večera Bosnia and Herzegovina
Administrativni centar Vlade Republike Srpske Mjesto održavanja Bosnia and Herzegovina
Hotel Bosna Bosnia and Herzegovina

Pretraga