Kooperativni ITS i njihova primena u povećanju bezbednosti u tunelima

1. Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Serbia

Inteligentni transportni sistemi (ITS) podržavaju širok spektar apliikacija zasnovanih na komunikacijama koje imaju za cilj povećanje bezbednosti saobraćaja, minimizaciju uticaja na okolinu, poboljšanje upravljanja saobraćajem i maksimiziranje koristi od transporta kako sa komercijalnog, tako i sa opšte društvenog aspekta. Zahvaljujući izuzetnom napretku u procesu standardizacije različitih telekomunikacionih tehnologija na evropskom nivou došlo je do razvoja koncepta kooperativnih inteligentnih transportnih sistema (C-ITS), koji ima za cilj da unapredi karakteristike ITS omogućujući značajna poboljšanja u razmeni informacija i kooperativnosti učesnika. U C-ITS vozila su u mogućnosti da komuniciraju jedna sa drugim i/ili putnom infrastrukturom, povećavajući time kvalitet i pouzdanost informacija koje su dostupne o vozilima, njihovoj lokaciji i putnom okruženju. Očekuje se značajan društveni i ekonomski uticaj C-ITS-a, što može za posledicu imati veću transportnu efikasnost i povećanu bezbednost u saobraćaju. U ovom radu će biti dat prikaz osnovnih karakteristika C-ITS-a i njihova primena u tunelima. Zbog svojih karakteristika, tuneli se generalno smatraju kompleksim saobraćajnim okruženjem sa visokom bezbednosnim ograničenjima. Zahtevi koji se postavljaju za konkretnu primenu C-ITS-a u tunelima se odnose, između ostalog, na: pravovremenu detekciju nezgoda (očekuje se momentalna detekcija za manje od 1 minuta); pravovremenu reakciju na nezgodu u cilju održavanja bezbednosti drugih učesnika; prikupljanje, obradu i čuvanje tačnih, pouzdanih i personalizovanih informacija o korisnicima sa ciljem adekvatnog i blagovremenog obaveštanja; primenu tehnologija koje obezbeđuju visoko-precizno pozicioniranje u tunelima (zbog nedostupnosti GPS signala, postoji mogućnost primene drugih bežičnih tehnologija kao što su ćelijski sistemi novije generacije, komunikacija vidljivom svetlošću VLC i sl.).

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 09.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (891.60 KB)
Datoteka uz rad  (61.94 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove