FAKTORI KOJI UTIČU NA UPOTREBU SIGURNOSNOG POJASA - LITERARNI PREGLED

1. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Boris Antić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Đorđe Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Ukoliko bi svi koristili sigurnosni pojas u Evropi, godišnje bi 6.000 ljudi manje poginulo, a 380.000 bi bilo manje povređenih. Prema pojedinim istraživanjima, povećanje upotrebe sigurnosnog pojasa pokazalo se kao najefikasniji i najjednostavniji način za smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćaju. U prethodnom periodu mnogi istraživači prepoznali su značaj upotrebe sigurnosnog pojasa. S tim u vezi, sprovedena su mnogobrojna istraživanja koja su za cilj imala ispitivanje faktora koji utiču na upotrebu sigurnosnog pojasa. Istraživanja su vršena kako na mikro nivou, gde su posmatrane karakteristike pojedinaca, tako i na makro nivou, gde su posmatrane karakteristike populacije na određenom području. Kvalitetno sagledavanje faktora koji utiču na upotrebu sigurnosnog pojasa od ključnog je značaja za donošenje kvalitetnih mera. Ovim radom izvršena je sistematizacija faktora koji su u dosadašnjim istraživanjima bili predmet ispitivanja. Dosadašnjim istraživanjima obuhvaćen je veliki broj faktor, a u ovom radu prikazano je preko 30.

Ključne reči: sigurnosni pojas; faktori; literarni pregled; bezbednost saobraćaja; svetska iskustva

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 11.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove