ANALIZA UPOTREBE SIGURNOSNOG POJASA I KORIŠĆENjA MOBILNOG TELEFONA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC U 2017. GODINI

1. Ivana Stanić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Radivoje Trifunović, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Srđan Tošić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Đorđe Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
5. Nina Vasiljević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Upotreba sigurnosnog pojasa u vozilu predstavlja jednu od mera sprečavanja nastanka teških telesnih ili smrtnih povreda kod učesnika u saobraćaju. U slučaju da dođe do saobraćajne nezgode sigurnosni pojas će smanjiti mogućnost nastanka smrtnih povreda za 50% na prednjim sedištima, a za čak 75% na zadnjim sedištima. Pored sigurnosnog pojasa, jako važan indikator bezbednosti saobraćaja je upotreba mobilnog telefona. Mobilni telefon predstavlja uređaj koji vozačima odvlači pažnju i ometa ih u vožnji. U okviru ovog rada biće analizirano stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Sokolac na osnovu ova dva indikatora. Takođe, u okviru rada će se kvantifikovati efekti kampanje sprovedene u maju u Republici Srpskoj koja se odnosila na upotrebu sigurnosnog pojasa.

Ključne reči: Sigurnosni pojas; mobilni telefon; Sokolac; Zvornik; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 11.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (908.96 KB)
Datoteka uz rad  (102.00 KB)
Datoteka uz rad  (310.98 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove