OSOBINE LIČNOSTI VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA

1. Svetlana Čičević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Aleksandar Trifunović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola nakon sticanja 18 kaznenih poena predstavljaju populaciju vozača čije istraživanje karakteristika ličnosti pobuđuje poseban interes, kako u razvijenim zemljama, tako, sve više i kod nas. U te svrhe pokrenuto je i aktuelno istraživanje čiji su odabrani rezultati prikazani u ovom radu. Uzorak istraživanja formiran je od 219 vozača koji su pohađali seminar unapređenja znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. U svrhe procene karakteristika ličnosti u ovom istraživanju korišćeni su sledeći instrumenti:TIPI inventar ličnosti (kraća forma Big Five upitnika), RR upitnik osetljivosti na potkrepljenje, BIS instrument procene bihejvioralne inhibicije, LOC Instrument za procenu lokusa kontrole ličnosti, kao i DRSS skala procene traženja senzacije. Najznačajniji rezultati dobijeni analizom podataka biće detaljno diskutovani u radu.

Ključne reči: Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola; procena ličnosti; psihološki instrumenti

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 16.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (915.46 KB)
Datoteka uz rad  (996.23 KB)
Datoteka uz rad  (4.02 MB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove