Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom topsis metode, primjer Bosne i Hercegovine

1. Slavko Davidović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mirsad Kulović, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Emina Hadžić, Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost“, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
4. Elvedin Sikira, Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost“, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Bezbjednost saobraćaja na putevima je danas jedan od glavnih problema bezbjednosti uopšte u cijelom svijetu. Uobičajeno je da se stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima iskazuje ukupnim brojem saobraćajnih nezgoda i/ili brojem poginulih i povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama i visinom materijalne štete. Često se ovi brojevi upoređuju sa brojem stanovnika, brojem motornih vozila, dužinom putne mreže, te se na taj način dobijaju relativni pokazatelji bezbjednosti saobraćaja. Međutim, ovi parametari pojedinačno ne mogu dati validnu opštu ocjenu o stanju sigurnosti saobraćaja na putevima na nekom području, regionu ili državi. Takođe, na osnovu navedenih pojedinačnih parametara navedena područja, regioni ili države ne mogu se porediti jer svaki od navedenih parametara daje različite rezultate rangiranja. Osim toga, subjektivna procjenjivanja, posebno težine povreda i visine materijalne štete nastale u saobraćajnim nezgodama, doprinose složenosti ovog problema. U ovom radu se prezentira metoda čijom se primjenom može unaprijediti kvalitet analiza bezbjednosti saobraćaja na putevima i omogućiti vjerodostojnije poređenje stanja bezbjednosti na različitim područjima i u različitim uslovima. Metoda uzima u obzir i klasificira kriterije i podkriterije, integrisane težinske karakteristike i rezultantne vrijednosti matrice odlučivanja. U radu je predstavljena metoda ocjene stanja i rangiranja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode sa praktičnom primjenom ove metode za područje Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: Bezbjednost saobraćaja; putevi; TOPSIS metoda; Bosna i Hercegovina

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 19.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (936.74 KB)
Datoteka uz rad  (126.32 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove