PLANIRANjE I RAZVOJ BEZBJEDNOG BICIKLIZMA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Nikola Torbica, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Željka Zgonjanin, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor PREDA, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Prevelika upotreba vozila na kratkim relacijama doprinosi zagušenju saobraćaja u gradskim zonama. Na taj način, vozači, svakodnevno gube vrijeme kako bi zadovoljili svakodnevne potebe za mobilnošću. Pored gubitka vremena upotreba vozila doprinosi zagađenju vazduha i direktno utiče na život i zdravlje ljudi. Jedna od mjera smanjenja saobraćajnih zagušenja i zagađivanja te podsticanja zdravijeg života je razvoj biciklizma. Sa aspekta bezbjednosti saobraćaja biciklisti predstavljaju ranjive učesnike u saobraćaju što zahtjeva ciljane infrastrutkurne i preventivne aktivnosti na očuvanju njihove bezbjednosti na putevima. Opšti cilj promovisanja upotrebe bicikla u centralno i istočno Evropskim zemljama je da se smanji udio upotrebe vozila za kratke relacije - putovanja (1-10 km). Primarni cilj ovog rada je da se daju preporuke za razvoj biciklizma u Republici Srpskoj i u bliskoj budućnosti da se poveže sa Evropskim biciklizmom. Sekundarni cilj je manja upotreba vozila koji ima pozitivan aspekt za ljude i životnu sredinu kroz sljedeće aspekte: 1) manja gužva na ulicama; 2) veća bezbjednost u saobraćaju; 3) manje zagađenje; 4) smanjenje potrošnje energije; 5) manji broj zahtjeva za parkiranjem; 6) fizičko i mentalno zdravlje.

Ključne reči: saobraćajno zagušenje; ranjivi učesnici u saobraćaju; biciklizam; preporuke za razvoj

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 20.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (766.46 KB)
Datoteka uz rad  (762.19 KB)
Datoteka uz rad  (259.00 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove