IDENTIFIKACIJA OPSANIH MJESTA NA DIONICAMA MAGISTRALNOG PUTA (M4 09, M4 10, M4 11, M4 12, M4 15)

1. Nikola Torbica, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milenko DŽever, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Saobraćajne nezgode su među glavnim uzrocima smrtnosi na globalnom nivuo, a većina njih je rezultat ljudskih grešaka, najčešće nemara vozača ili ranjivih učesnika u saobraćaju. Kako bi nam podaci o saobraćajnim nezgodama bili jasni, potrebno je da uradimo prostornu i vremensku analizu na mjestima saobraćajnih nezgoda. Vizuelni prikazom saobraćajnih nezgoda može se steći potpunije razumijevanje uzroka saobraćajne nezgode. Koncentracija saobraćajnih nezgoda na jednoj lokaciji/ dionici otkriva povezanost nezgoda i ukazuje na prostornu zavisnost između individualnih slučajeva koji mogu imati zajedničke uzroke. Identifikacija opasnih lokacija u prostornim analizama pomoću „Google Earth-a“ doprinosi smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Analiza saobraćajnih nezgoda je jako složena i uveliko zavisi o tačnosti, pouzdanosti i sveobuhvatnosti zapisnika saobraćajne nezgode. Potrebno je različite vrste sirovih podataka vremenski i prostorni povezati sa svakim mjestom kako bi dobili ulazne podatke za danju analizu. Cilj rada je da se uradi identifikacija opasnih mjesta na dionicama puta M4 kako bi imali preduslove za analizu saobraćajnih nezgoda na pomenutim dionicama.

Ključne reči :

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 23.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove