KONCEPT LOKALNE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA - STUDIJA PRIMERA STRATEGIJA GRADA VALjEVO

1. Boris Antić, Serbia
2. Zoran Jevđenić, MUP, Serbia
3. Nina Vasiljević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Za uspešno upravljanje bezbednošću saobraćaja veoma je važan proces izrade, usvajanja i primene strategije bezbednosti saobraćaja, kao i praćenje dostizanja ciljeva iz strategije. Neophodno je da strategija bezbednosti saobraćaja bude zasnovana na kvalitetnim i pouzdanim podacima, kao i na nauci. Isto tako, veoma je važno da donosioci odluka u lokalnim zajednicama budu upoznati sa procedurama koje je potrebno ispoštovati. Proces formiranja strategije bezbednosti saobraćaja je veoma složen proces i podrazumeva nekoliko koraka. Autori se zalažu za stav da je od dokumenta strategije mnogo važniji proces i aktivnosti koje prate pripremu strategije. U radu je analiziran proces pripreme i usvajanja strategije bezbednosti saobraćaja grada Valjeva. Sagledane su aktivnosti u toku pripreme strategije, izvučeni odgovarajući zaključci, odnosno pripremljen predlog mera koji može biti koristan za druge lokalne samouprave. Opisanim, savremenim pristupom uvećavaju se šanse za kvalitetno i efikasno upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja, odnosno za uspešno sprovođenje strategije i dostizanje zacrtanih ciljeva.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja; upravljanje bezbednošću saobraćaja; lokalna strategija; Valjevo

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 23.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (934.75 KB)
Datoteka uz rad  (167.16 KB)
Datoteka uz rad  (298.73 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove