REKONSTRUKCIJA ČETVEROKRAKE RASKRSNICE U CILjU POBOLjŠANjA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Nikola Torbica, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladan Đurić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vladimir Rokvić, Mašinska škola, Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Marinko Gnjatović, MUP RS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Danas se velika pažnja posvećuje bezbjednosti saobraćaja jer ona direktno utiče na život i zdravlje ljudi. Svake godine veliki broj lica izgubi život u saobraćajnim nezgodama, takođe veliki broj lica izgubi određene sposobnosti i postane zavisan od okoline. Raskrsnice su dijelovi mreže na kojima dolazi do ukrštanja tokova sa saobraćajnica koje se u toj tački ukrštaju, izlivanje toka sa jedne na drugu saobraćajnicu, ulivanje toka iz jedne u drugu saobraćajnicu ili kombinacijom navedenih situacija. Pri tome nastaju kritične tačke presjecanja, odnosno konfliktne tačke koje povećavaju rizik za nastajanje saobraćajnih nezgoda. Zbog povećanog broja saobraćajnih nezgoda razmatraćemo rekonstrukciju raskrsnice sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. Cilj ovog rada je da se ukaže na uređenje raskrsnica sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, odonosno da se postojeće raskrsnice koje imaju povećan broj saobraćajnih nezgoda urede na način koji bi smanjio broj saobraćajnih nezgoda. Pored toga potrebno je da se već u samom projektu (predvide) i sprovode određene mjere koje bi mogle imati utiacj na bezbjednost saobraćaja.

Ključne reči: rekonstrukcija raskrsnice; saobraćajna nezgoda; kofliktne tačke; bezbjednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 23.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.03 MB)
Datoteka uz rad  (27.14 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove