KONCEPT UNAPREĐENjA SAORAĆAJNOG OBRAZOVANjA UČENIKA ZAVRŠNIH GODINA SREDNjIH ŠKOLA

1. Đorđe Tomović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Milica Bukara, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Preventivni rad je jedan od najvažnijih u oblasti bezbednosti saobraćaja. Saobraćajno obrazovanje mladih jedan je od preduslova za formiranje svesti o značaju pravilnog ponašanja u saobraćaju. Jedan od problema u bezbednosti saobraćaja vezan je za nedovoljno poznavanje saobraćajnih propisa, odnosno pravila ponašanja učesnika u saobraćaju što doprinosi povećanom broju saobraćajnih nezgoda. S obzirom da veoma rizičnu grupu učesnika u saobraćaju čine mladi uzrasta od 15 do 19 godina, potrebno je pronaći najbolji način kako bi se znanja i saobraćajna kultura najbolje utemeljila u periodu sazrevanja adolescenata. Bezbednost saobraćaja nije problem samo jedne institucije, već treba uključiti veći broj subjekata bezbednosti saobraćaja. Veliki potencijal leži u lokalnim samoupravama kada je reč o sistemskom delovanju u prevenciji saobraćajnih nezgoda sa mladima. Sa druge strane, promena postojećih nastavnih planova u ovoj oblasti ne sme biti posao koji će biti urađen samo za tu svrhu, već se ozbiljno mora pristupiti analiziranju postojećeg programa i izraditi predlozi za novi program. Realizovana je edukacija koja ima za cilj sagledavanje uticaja edukacije na promenu znanja, a time i stava mladih kada je u pitanju učestvovanje u saobraćaju.

Ključne reči: mladi; bezbednost saobraćaja; saobraćajno obrazovanje

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 25.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove