TAKMIČENjE KAO MODEL ZA UNAPREĐENjE SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA DECE

1. Filip Filipovic, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Miladin Nešić, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Bojana Todosijević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Bezbednost dece predstavlja važan segment uspešnog funkcionisanja saobraćajnog sistema. Kontinuirano i kvalitetno osmišljeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece značajno doprinosi unapređenju bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Lokalne zajednice, predstavnici obrazovnog sistema, roditelji, kao i stručnjaci iz oblasti saobraćaja jesu najznačajniji kreatori i nosioci programa i aktivnosti čiji je cilj povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. Kroz takmičenja i igru deca formiraju ispravne stavove i na interaktivan način zamenjuju loše obrasce ponašanja dobrim. Ovakav tip edukacije predstavlja preventivnu meru za sprovođenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece koju deca rado prihvataju. U radu su prikazana dva slična modela takmičenja, primenjena u okviru realizacije projekata „Pažljivkova smotra“ i „Kako biti bezbedniji u saobraćaju“, čiji je cilj bio da se na interaktivan način unaprede znanja, stavovi i ponašanja dece nižeg školskog uzrasta. Pored metodologije, u radu je poseban osvrt dat na prednosti i nedostatke ovakvog modela saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, kao i preporuke za dalja unapređenja modela.

Ključne reči: obrazovanje; vaspitanje; bezbednost saobraćaja; takmičenje; deca

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 25.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (943.72 KB)
Datoteka uz rad  (609.73 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove