BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U NASTAVOM PROGRAMU OSNOVNIH ŠKOLA

1. Aleksandra Milišić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Obrazovanje predstavlja pedagoški proces u kome se stiču i usvajaju znanja, sistemi znanja, vrijednosti i sistemi vrijednosti, izgrađuju navike, razvijaju saznajne sposobnosti, osposobljava se za samoobrazovanje i stvara osnova za formiranje sopstvenog pogleda na svijet. U procesu obrazovanja djeca, mladi ljudi i odrasli stiču vrlo široka znanja iz različitih područja. Takođe, razvijaju umjeće praktičnog primjenjivanja znanja i navika u obliku automatizovanih radnji (umjeća). Time se izgrađuju praktične radne sposobnosti i tako se mladi pripremaju za život i rad u određenoj društvenoj zajednici.
Djeca predstavljaju najugroženije učesnike u saobraćaju. Nosioci njihovog vaspitno – obrazovnog rada iz oblasti bezbjednosti saobraćaja su roditelji i vaspitači. Zato oblasti bezbjednosti saobraćaja se mora posvetiti posebna pažnja u obrazovnom procesu djece i to posebno kod osmišljavanja nastavnih planova i programa.
Nastavne procese trebalo bi započeti kroz osnovno obrazovanje a potom nastaviti u srednjim školama u cilju jednog kontinuiteta, kako se ne bi gubila jedna cjelina u vaspitno – obrazovnom procesu.
Didaktički princip „stani, pogledaj, slušaj, misli“ pokazao se neprikladnim jer su saobraćajne situacije kompleksne i nepredvidive. Ne možemo očekivati da djeca sjede u školskim klupama u „poznatom, sigurnom“ okruženju, pasivno slušaju izlaganje nastavnika, uče napamet saobraćajna pravila i znakove i da se samo na osnovu toga uspješno snađu u “nesigurnom“ vanjskom okruženju.
U radu je prikazano jedno viđenje kako unaprijediti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u osnovnoj školi koristeće teorijska znanja didaktike i organizacije nastavnog časa.

Ključne reči: nastavni proces; bezbjednost saobraćaja; didaktika

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 27.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.02 MB)
Datoteka uz rad  (1.02 MB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove