Zaštita privatnosti i značaj video nadzora za bezbednost saobraćaja u Republici Srbiji

1. Nataša Tomić-Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Boris Antić, Serbia

Saobraćajne nezgode spadaju u 5 najčešćih uzroka smrti u svetu, a faktor čovek u najvećoj meri doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda.Imajući to u vidu, razvoj svesti, pozitivnih stavova koji vode ka bezbednom ponašanju učesnika u saobraćaju je osnov za uspešno upravljanje bezbednošću saobraćaja. Pored edukacije, uravnotežena represija je takođe od suštinskog značaja za kreiranje bezbednog saobraćajnog sistema. Naime, povećanje subjektivnog rizika kod učesnika u saobraćaju da će prekršaj biti otkriven i sankcionisan je jedna od mera koja najviše doprinosi povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevimau Republici Srbiji među posebnim merama i ovlašćenjima koja se preduzimaju radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja u članu 278. predviđa i snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikata u saobraćaju. Sa druge strane, neophodno je imati u vidu i privatnost i zaštitu podataka o ličnosti i stvoriti potrebne normativne, ali i sve druge pretpostavke da bi se preventivno, ali i na drugi način sprečilo ugrožavanje tog prava, zagarantovanog međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonodavstvom. Ako bude usvojen model novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti očekuju nas značajne promene. S obzirom na navedeno, u radu će biti analizirana problematika primene video nadzora i sličnih sredstava, s posebnim osvrtom na pravnu regulativu.

Ključne reči: video nadzor; subjektivni rizik; privatnost; pravna regulativ; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 28.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (833.18 KB)
Datoteka uz rad  (74.66 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove