BICIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR – STANjE I PERSPEKTIVE

1. Vedran Vukšić, Centar za bezbednost saobraćaja, Serbia
2. Tijana Ivanišević, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia

U poslednje vreme sve veći broj zemalja se, usled porasta korišćenja motornih vozila i njihovog doprinosa ozbiljnim ekološkim, ekonomskim i zdravstvenim problemima, okreće ka alternativnim vidovima prevoza kao što su javni prevoz i biciklizam. Razvijene zemlje sveta, a posebno one koje imaju geografskih i klimatskih povoljnosti za razvoj biciklističkog saobraćaja, odavno su prepoznale koristi koje se mogu ostvariti upotrebom bicikla kao prevoznog sredstva, a posebno motivisanjem onih korisnika koji koriste individualni prevoz putničkim automobilima ka široj upotrebi bicikla. Bezbednost predstavlja osnovni preduslov za ekspanziju biciklističkog saobraćaja i njegovog promovisanja kao svakodnevnog vida transporta. Iskustva u brojnim evropskim gradovima su pokazala da se unapređenjem uslova za odvijanje biciklističkog saobraćaja značajno povećava broj biciklista i putovanja biciklom. Biciklisti u Beogradu su suočeni sa velikim brojem poteškoća. Pre svega ne postoji adekvatna infrastruktura koja bi odgovorila na potrebe biciklista i biciklizam učinila sigurnom i privlačnom aktivnošću. Predmet istraživanja predstavlja analiza karakteristika biciklističkog saobraćaja na teritoriji gradske opštine Vračar sa posebnim osvrtom na planiranje i projektovanje biciklističkih saobraćajnica. U okviru rada predstavljena je analiza postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture na teritoriji gradske opštine Vračar, analiza bezbednosti biciklista u saobraćaju, identifikacija problema i ciljeva, analiza mogućnosti razvoja biciklističke infrastrukture i predstavljene su mere za unapređenje bezbednosti ove ranjive kategorije učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: biciklizam; vračar; biciklistički koridori; održivi razvoj; alternativni prevoz

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 29.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.43 MB)
Datoteka uz rad  (1.13 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove