Rehabilitacija pacijenata sa povredama kičmene moždine poslije saobraćajnih nezgoda

1. Tatjana Bućma, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragan Ostojić, Zavod za fizikalnu medicine I rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Rajka Šukalo-Todorović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Tatjana Boškić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Milkica Kosanović-Glogovac, Zavod za fizikalnu medicine I rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Povrede kičmene moždine sapadaju u najteže posljedice sabraćajnih nezgoda i predstavljaju oštećenja na bilo kom nivou kičmene moždine, nakon kojih zaostaju privremeni ili trajni motorni i senzorni deficiti. Postoji snažna veza između funkcionalnog statusa povrijeđene osobe i nivoa povrede, kao i od toga da li je prekid kičmene moždine potpun ili nepotpun. Pored toga što povrede kičmene moždine nanose štetu u pogledu funkcionalnosti i nezavisnosti, one tekođe dovode do mnogobrojnih komplikacija. Povrede kičmene moždine onesposobljavaju, zbog čega su pogođene osobe sučene sa gubitkom posla što dovodi do psihosocijalnih i ekonomskih problema. Liječenje i rehabilitacija pacijenata sa ovim tipom povreda su dugi, skupi i iscrpljujući. Bez obzira da li je rehabilitacija potpuna ili nepotpuna, ona zahtijeva strpljenje i motivaciju od strane pacijenta i porodice.
Cilj rada je prikazatiulogu rehabilitacije u kompleksnom tretmanu pacijenata nakon povreda kičmene moždine poslije sabraćajnih nezgoda.
Metodologija korištena u radu je deskriptivna analiza efekta rehabilitacije pacijenata sa povredama kičmene moždine poslije saobraćajnih nezgoda.
Zaključak: Povrede kičmene moždine dovode do onesposobljenosti i brojnih komplikacija. Rehabilitacija pacijenata sa povredama kičmene moždine poslije saobraćajnih nezgoda je duga, skupa i zahtijeva multidisciplinarni pristup. Rehabilitacionim tretmanom treba poboljšati funkcionalno stanje pacijenta da bi se ublažio stepen onesposobljenosti i spriječio nastanak komplikacija.

Ključne reči: povreda kičmene moždine; rehabilitacija; saobraćajna nezgoda

Tematska oblast: Njega poslije saobraćajne nezgode

Datum: 03.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (570.01 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove