Pilot projekat „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju

1. Tomislav Petrovic, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
2. Duško Pešić, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Serbia
3. Branko Stamatović, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
4. Aleksandar Purić, Serbia

Rezime: Deca od osam i više godina imaju značajno veću izloženost i rizik učešća u saobraćaju u Republici Srbiji, a posebno ukoliko su ne pripremljena da mogu samostalno da učestvovuju u saobraćaju. Imajući u vidu činjenicu da deca predstavljaju najranjivije učesnike u saobraćaju, kao i ciljeve Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine u pogledu unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, početkom 2017. godine Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije intenzivirala je aktivnosti na unapređenju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece i pod kampanjom „Pažnja sad!“ pokrenula pilot projekat „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju. Smotre i takmičenja dese su modeli koji su se od ranije pokazali kao veoma efikasnim u pogledu savladavanja različitih tema, pa i onih koje govore o bezbednosti u saobraćaju, što predstavlja jedan od razloga za pokretanje Pažljivkove smotre. Cilj projekta jeste da deca, kroz igru i druženje, obnavljaju dosadašnja znanja i stiču nova znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju. U radu su prikazani rezultati realizovanog pilot projekat „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju, kao i smernice i planovi za dalje unapređenje realizacije smotre u narednom periodu sa ciljem implementacije sa nacionalnog na lokalni nivo

Ključne reči: bezbednost dece; pažljivkova smotra; pilot projekat

Tematska oblast:

Datum: 05.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove