Uspostavljanje baze podatka o lokalnim Telima za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja

1. Tomislav Petrovic, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
2. Branko Stamatović, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia

Rezime: Izmenama i dopunama Zakona o bebednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja, u delu koordinacije sa predstavnicima lokalnih Tela, značajno su proširene i zahtevaju intezivniju saradnju i obaveze kako Agencije tako i loklnih Tela, u odnosu na dosadašnje zakonom definisane obaveze. U cilju poboljšanja saradnje, komunikacije i obrade podataka između Agencije za bezbednost saobraćaja i predstavnika 161 lokalne samouprave u Republici Srbiji, kao i pripreme za obaveze koje Agenciju očekuju, razvijena je baza i prateća korisnička aplikacija. Razvoj pomenute baze biće od velike pomoći za predstavnike lokalnih samouprava koji će na jednom mestu imati na raspolaganju svu dokumentaciju o funkcionisanju njihovog lokalnog Tela, što je do sad predstavljao problem u određenom broju lokalnih samouprava, kao i mogućnost međusobne komunikacije između lokalkin Tela i razmene primera dobre prakse. Takođe, razvojem baze po prvi put omogućen je transparentan rad svih lokalnih Tela u pogledu posedovanja informacije da li je lokalna samouprava donela planske i operativne dokumente, kao i prostor za analiziranje istih. Imajući navedeno u vidu, u radu je detaljno predstavljena baza podatka o lokalnim Telima za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja; baze podataka; koordinacija

Tematska oblast:

Datum: 05.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove