Analiza rezultata realizovanog pilot projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Čajetina, sa posebnim osvrtom na stavove dece u urbanim i ruralnim sredinama

1. Tomislav Petrovic, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
2. Aleksandar Purić, Serbia
3. Branko Stamatović, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia

Opštin Čajetina jedna je od četiri lokalne samouprave koja je imala priliku da se na poziv Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije uključi u realizaciju pilot projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju. Na taj način, deca predškolci, kao i učenici prvog i drugog razreda, a što je i ciljna grupa ovog projekta koja je definisana metodologijom, imala su šansu da se oprobaju u znanju određenih pravila bezbednog učestvovanja u saobraćaju, odnosno da kroz igru sa svojim vršnjacima obnove svoja postojeća znanja i nauče ono što do sada nisu znala ili se nisu setila u trenutku davanja odgovora. Realizacija samog projekta na nivou lokalne samouprave je najpre započela sastankom sa predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja i Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina, a kasnije i kroz realizaciju prve i druge faze Metodologije realizacije „Pažljivkove smotre“ u saobrćaju u opštini Čajetina. Na osnovu sprovedenog projekta, u radu su predstavljeni rezultati realizovanog projekta Pažljivkove smotre u saobraćaju, kroz definisanja određenih indikatora poznavanja bezbednog učešća u saobraćaju, kao i analiza definisanih indikatora između dece koja školu pohađju u urbanim i dece koja školu pohađaju u ruralnim sredinama.

Ključne reči: pažljivkova smotra; ponašanje dece; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast:

Datum: 05.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove