Analiza rezultata realizovanog projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Temerin

1. Tomislav Petrovic, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
2. Aleksandar Purić, Serbia

Početkom 2017. godine, na poziv Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Temerin sproveo je pilot projekat „Pažljivkovu smotru“ u saobraćaju na nivou opštine Temerin. Ciljna grupa u ovom projektu bila su deca predškolci, kao i učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola. S obzirom da u opštini Temerin pored srpskog, određeni broj dece koja sluša nastavu na jeziku nacionalnih manjina, u ovom slučaju mađarskom jeziku, pred predstavnike Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Temerin i Agencije za bezbednost saobraćaja stavljen je dodatni izazov u organizaciji smotre i mogućnosti takmičenja između dece koja nstavu slušaju na srpskom i mađarskom jeziku, što nije bio slučaj u ostalim lokalnim samoupravama uključenim u pilot projekat. Na osnovu toga, u radu su prikazani rezultati školske i opštinske smotre.

Ključne reči: pažljivkova smotra; ponašanje dece; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast:

Datum: 05.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove