SINTEZA ZnO NANOČESTICA METODOM BEZ RASTVARAČA I NjIHOVA KARAKTERIZACIJA

1. Savka Janković, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragana Milisavić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tanja Okolić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dijana Jelić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

ZnO nanočestice se koriste u različite svrhe i to kao fotokatalizatori, gasni senzori, UV laseri, u kozmetici , optoelektričnim i mikroelektronični uređajima. U ovom radu ZnO nanočestice su sintetisane metodom bez rastavarača upotrebom cink nitrat heksahidrata kao polaznog jedinjenja i glicerola kao disperzionog sredstva. Ovaj metod se pokazao kao veoma jednostavan, ekonomičan i ekološki ispravan metod sinteze. Cink nitrat i glicerol su pomiješani u različitim odnosima kako bi se pronašla optimalna količina glicerola (1-5 kapi) i pri tom spriječila aglomeracija. Karakterizacija uzoraka je odrađena upotrebom UV/VIS i FTIR spektroskopije. Rezultati pokazuju maksimum apsorpcije pri talasnoj dužini od 206 nm. Na osnovu rezultata dobijenih upotrebom UV/VIS spektroskopije i metode hiperboličnog opsega (HBM) određen je prečnik ZnO čestica koji iznosi 2,06 nm. Pored toga, upotrebom Tauk Plot funkcije određena je i veličina enrergetskog procjepa cink oksida koja iznosi 5 eV. IC spektari pokazuju prisustvo karakteristične trake ZnO u u opsegu 600 - 400cm-1.

Zahvalnica: Ovaj rad je finansiran uz pomoć Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske pod ugovorom 19/06-020/961-26/15

Ključne reči: ZnO; nanočestice; metoda bez rastvarača; veličina energetskog procjepa

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 14.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove