UTICAJ STACIONARNE KONTROLE BRZINE NA PONAŠANjE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA II REDA BR. 153 (SMEDEREVSKI PUT)

1. Sreten Jevremović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Dragan Savić, Max Travel d.o.o. Beograd, Serbia
3. Predrag Janjić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Nepoštovanje postojećeg ograničenja brzine u saobraćaju često predstavlja veliki problem i glavni uzrok saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. U periodu od 2011. do 2015. godine u R. Srbiji od 3370 „uzroka i grešaka“ koji su doveli do saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posledicama, neprilagođena ili nepropisna brzina kretanja je na samom vrhu i učestvuje sa 49,53% od svih navevdenih „uzroka i grešaka“. Razlozi nepoštovanja važećeg ograničenja brzine su različiti, počevši od loše percepcije rizika, preko postojanja i neuklanjanja stare saobraćajne signalizacije, pa do neadekvatno postavljenog ograničenja brzine. Kontrolu brzine saobraćajnog toka na svim nivoima sprovodi saobraćajna policija. Posledično sa tim cilj ovog rada je da utvrdi uticaj saobraćajne kontrole (saobraćajne policije) na tok i poštovanje ograničenja brzine, odnosno halo time i halo distance efekat na deonici smederevskog puta od Leštana do Smedereva. Rad će pokazati koliko vremenski i prostorno traje poštovanje ograničenja brzine od strane vozača od trenutka uočavanja do trenutka kada prođu policijsku patrolu.

Ključne reči: Halo time; halo distance efekat; brzina; radarska kontrola

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 17.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.06 MB)
Datoteka uz rad  (276.80 KB)
Datoteka uz rad  (293.64 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove