ANALIZA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA AUTOCESTI A1

1. Marin Jelčić, JP Autoceste F BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Zlatko Demirovski, JP Autoceste F BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Muamer Suljević, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Autocesta je vrsta prometnice koja je posebno projektovana i građena za saobraćaj motornih vozila, a izvodi se prema najvišim standardima kvalitete i najnovijim tehnološkim saznanjima, kako bi se korisnicima osigurali najbolji uslovi sigurnosti, visoka razina usluge i ugodna vožnja. Pored činjenice da se na autocesti ipak dešavaju saobraćajne nezgode, njihove posljedice su mnogo blaže, zbog niza aktivnih i pasivnih elemenata sigurnosti koji autocestu čine cestom navišeg ranga.
Analizom sigurnosti utvrdili su se načešći uzroci i posljedice nastanka saobraćajnih nezgoda, ne samo kako bi se isti konstatovali, nego kako bi utvrdili na koji način je na području upravljanja i održavanja autoceste moguće unaprijediti sigurnost saobraćaja.

Ključne reči: saobraćajne nezgode; autocesta; sigurnost

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 22.08.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (770.77 KB)
Datoteka uz rad  (139.70 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove