HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE I UTICAJ NA PLIVANjE

1. Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Bojan Guzina, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Grahovac, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Osnovni cilj rada je da se utvrdi uticaj higijenske ispravnosti vode na plivače i vaterpoliste tokom treninga. Ispravnost i bezbjednost vode odnosila se na pravilno prečišćavanje i dezinfekcija utiču na zdravstveno stanje plivača. Trening plivača odvijao se svaki dan osim nedjelje. Provođenje određenih sanitarno higijenskih mjera, kao i prisutnost posjetilaca tokom kupanja uticali su na ispravnost i beznjednost vode za plivače. Kvalitet i kontrola vode vršena je svaki dan. Period se odnosio na mjesec: avgust, septembar, oktobar u 2016. godini. Zdravstvenim kartonom plivača i vaterpolista utvrdilo se da li je mikrobiološka i higijenska ispravnost vode imala uticaj na plivanje. Uzorak ispitivane vode odnosio se na otvorene bazene (akvana) i Gradski olimpijski bazen Banja Luka. Uzorak ispitanika odnosio se na Akademski plivački klub Banja Luka i Vaterpolo klub Banja Luka u pomenutom periodu.


Ključne reči: Ključne riječi: bazen; trening; plivači; zdravlje; regresiona analiza

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 01.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove