PRIMENA GENERALISANOG MULTISTEP METODA NA EKSPERIMENTALNE REZULTATE KONKRETNE ENZIMSKE REAKCIJE

1. Zoran Vosika, Serbia
2. Lidija Matija, Masinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Serbia
3. Goran Lazović, Serbia
4. Vojislav V. Mitić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia

Sažetak: Na osnovu rezultata prethodnih radova, razmotriće se konkretna primena necelobrojnog diferencno-diferencijalnog multistep metoda na rezultate konkretne enezimske reakcije koja se do sada opisivala klasičnim Mihaelis-Mentenovim modelom. Primena se sastoji u reparametrizaciji pomenutog modela, posebno, paramatrizuje se red izvoda-razlike i vremenski korak. Dalje će se izvršiti: a) analiza uticaja variranja parametara na vremenske zavisnosti odgovarajućih koncentracija i b) određivanje optimalnog modela metodom najmanjih kvadrata.Ključne reči: TSC; enzimske reakcije; multistep metod; Mihaelis-Menten.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 31.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove