DETERMINISANjE UTICAJNIH FAKTORA PRIMENOM METODA DUBINSKIH ANALIZA

1. Nenad Marković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Boris Antić, Serbia
4. Miljan Lazarević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Osnov za kvalitetno preventivno delovanje u sprečavanju nastanka saobraćajnih nezgoda je kvalitetno sagledavanje uticajnih faktora na nastanak saobraćajnih nezgoda i posledica. Kao najsveobuhvatniji metod za utvrđivanje uticajnih faktora na saobraćajne nezgode, u svetu su razvijeni različiti modeli dubinskih analiza saobraćajnih nezgoda. Primenom metodologije dubinskih analiza na konkretnu saobraćajnu nezgodu detaljno se utvrđuje uticaj puta, vozila, čoveka i okruženja na tu saobraćajnu nezgodu. Ova metodologija posebno omogućava detaljno analiziranje uticaja čoveka, puta, vozila i okruženja na nastanak i posledice analizirane nezgode, što omogućava kvalitetno sagledavanje problema u saobraćaju. Praćenjem prepoznatih nedostataka mogu se
uočiti potencijalno opasna mesta i ponašanja vozača, sa sličnim karakteristikama, za posmatrane uslove saobraćaja, gde se primenom mera mogu otkloniti druga slična potencijalno opasna mesta i druga potencijalno opasna ponašanja učesnika u saobraćaju. U R. Srbiji, na teritoriji grada Beograda, sprovedene su dubinske analize saobraćajnih nezgoda, u period od jedne godine i prepoznati su određeni uticajni faktori na nastale saobraćajne nezgode, o čemu će biti detaljnije objašnjeno u ovom radu.

Ključne reči: Saobraćajna nezgoda; uticaj faktora put; dubinska analiza; nastanak i posledice nezgoda

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
53 - 62


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove