RAZVOJ METODA ZA SAMOPROCENU PONAŠANjA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

1. Boris Antić, Serbia
2. Marko Maslać, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija, Serbia

Proučavanje ponašanja učesnika u saobraćaju moguće je sprovesti metodom samoprocene. Metod samoprocene, u skladu sa opšte prihvaćenom definicijom metoda, predstavlja smišljeno i plansko postupanje radi dostizanja unapred postavljenog cilja. Cilj metoda samoprocene predstavlja dobijanje znanja o
ponašanjima učesnika u saobraćaju na definisanom području. Razvijeni metod, prikazan u radu, veoma je složen jer se sastoji iz niza procedura koje je neophodno sprovesti. Čine ga šest osnovnih koraka neophodnih za dobijanje pouzdanih i kvalitetnih podataka, a svaki korak je sistematizovan i ima veliki uticaj na krajnji rezultat. Metod samoprocene zastupa multidisciplinarni pristup u istraživanjima u bezbednosti saobraćaja, a ovakvim pristupom dobijaju se objektivni rezultati merenja ponašanja učesnika u saobraćaju, što govori i o praktičnoj upotrebljivosti ovog alata. Imajući u vidu da je predloženi metod pokazao svoju funkcionalnost u istraživanjima sprovedenim na teritoriji Republike Srbije, predlaže se korišćenje ovog jedinstvenog,
unificiranog metoda za samoprocenu ponašanja učesnika u saobraćaju i na ostalim područjima iz okruženja.

Ključne reči: Ponašanja; učesnici u saobraćaju; metod samoprocene; alat; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
105 - 114


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove