ANALIZA STAVOVA I PONAŠANjA VOZAČA DVOTOČKAŠA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BRZINE KRETANjA I UPOTREBU SISTEMA ZAŠTITE

1. Jelica Davidović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Mladen Marina, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Lazar Savković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Miljan Lazarević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
5. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Motociklistima, kao jednoj od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, mora se posvetiti veća pažnja kako bi se smanjio broj nastradalih dvotočkaša i težina posledica kada se dogodi saobraćajna nezgoda. Na putevima zemljama Evropske unije kao i na putevima u Republici Srbiji u proteklih nekoliko godina je konstantan porast broja registrovanih dvotočkaša, a samim tim i veća je izloženost ove kategorije kao i rizik nastanka saobraćajnih nezgoda. Svetska zdravstvena organizacija je procenila da je 10 puta veći rizik stradanja
pri vožnji dvotočkaša u odnosu na vožnju putničkog automobila. Mladi vozači dvotočkaša predstavljaju najugroženiju kategoriju u odnosu na ostale starosne kategorije u Republici Srbiji i zato se na njih mora usmeriti dodatna pažnja. U radu će biti prikazana analiza brzina dvotočkaša posmatrana u odnosu na
ograničenje brzine na putu. Pored toga, biće prikazani rezultati snimanja ponašanja vozača dvotočkaša, odnosno upotrebe sistema zaštite za motocikliste. Rezultati dobijeni snimanjem ponašanja će biti upoređeni
sa rezultatima dobijenim anketnim istraživanjem stavova i samoprijavljenog ponašanja vozača dvotočkaša. Cilj rada je izvršiti uporednu analizu između samoprijavljenog ponašanja i stavova koji se odnose na brzu vožnju i upotrebu zaštitnih sistema i snimljenog ponašanja, odnosno brzine kretanja i korišćenja zaštitnih sistema i utvrditi da li postoje značajne razlike.

Ključne reči: Dvotočkaši; Sistemi zaštite; Stavovi; Ponašanje; Brzine

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
133 - 140


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove