UTICAJ VREMENSKIH USLOVA NA SAOBRAĆAJNE NEZGODE SA NAJTEŽIM POSLjEDICAMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRSPKE

1. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Danislav Drašković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nikola Torbica, MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA REPUBLIKE SRPSKE AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama, tj sa poginulim i teško povrijeđenim licima u saobraćajnim nezgodama i velikom materijalnom štetom, su rezultat djelovanja mnogobrojnih kompleksnih uticajnih faktora. Među tim značajanim faktorima, su i različiti parametri vremena, odnosno meteorološki parametri. Istraživanja o uticaju parametara vremenskih prilika na nastanak saobraćajnih nezgoda je bio predmet istraživanja još ranih 70-ih godina dvadesetog vijeka. Vremenske prilike obično imaju dvostruki uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda i to: uticaj na rizik od nastanka saobraćajne nezgode i uticaj na izloženost riziku od nastanka saobraćajne nezgode. Drugim riječima, može se reći da parametri vremena utiču
direktno i indirektno na bezbjednost saobraćaja, odnosno nastanak saobraćajnih nezgoda. Naime, dokazano je da vremenski uslovi utiču na promjenu strukture saobraćajnog toka (promjena načina prevoza), kao i na ukupan
broj realizovanih putovanja. Iako se stiče utisak da je uticaj vremenskih prilika na nastanak saobraćajnih nezgoda nedvosmislen i jasan, konkretna istraživanja o uticaju vremenskih uslova su dosta rijetka, a rezultati
se ponekad razlikuju od očekivanih. Preglednim izvještajem će poseban aspekt u analizi biti usmjeren na prepoznavanje konkretnih promjena u karakteristikama vremena, sa ciljem prepoznavanja njihovog uticaja na broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama na području Republike Srpske.

Ključne reči: saobraćajne nezgode; vremenske prilike

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
141 - 148


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove