SREDSTVA I MJERE ZA SMIRIVANJE SAOBRAĆAJA

1. Miloš Janković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nepropisna brzina, bilo u odnosu na uslove koji vladaju u saobraćaju na putu, bilo u odnosu na postavljeno ograničenje brzine, bez sumnje je jedna od osnovnih grešaka – pojavnih oblika saobraćajnih nezgoda. Pošto je brzina ključni faktor koji određuje kinetičku energiju ljudskog tijela tokom saobraćajne nezgode, ona je najvažniji faktor koji utiče na rezultat saobraćajne nezgode i najvažniji faktor koji bi trebalo držati pod kontrolom. Smirivanje saobraćaja je korisna mjera za kontrolu brzine na mjestima na kojima su brzine ili prevelike i/ili neprilagođene stanju, vrsti i namjeni puta. Smirivanjem saobraćaja moguće je postići i povećanje udobnosti i bezbjednosti kod pješaka, te smanjenje neposrednih štetnih uticaja na okolinu – smanjenje nivoa buke i zagađenja vazduha. Za postizanje postavljenog cilja treba provesti čitav niz postupaka koji se sastoje od preuređenja postojeće drumske mreže, postavljanja posebne opreme i signalizacije za smirivanje saobraćaja, te uvođenja dosljedne i efikasne regulative.
U radu su prikazane različite mjere smirivanja saobraćaja uvažavajući evropska i domaća iskustva, te dat osvrt na nacionalnu zakonsku i tehničku regulativu iz ovog područja.

Ključne reči: brzina vozila; smirivanje saobraćaja; mjera; zakonska i tehnička regulativa

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
205 - 214


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove