OTKRIVANjE ZLOUPOTREBE LEKOVA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

1. Dragan Obradović, Viši sud u Valjevu, Serbia

Svaki od učesnika u saobraćaju zna šta znači vožnja pod dejstvom alkohola. Veliki broj onih koji uživaju psihoaktivne supstance a pri tome su i vozači znaju šta znači vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Mali je broj onih, koji su vozači bilo koje kategorije, koji pri tome svakodnevno koriste po
preporuci lekara pojedine lekove a da im je poznato šta znači zloupotreba lekova u saobraćaju. Opasnost od zloupotrebe lekova u vožnji je značajno veća kada se zbog takve vožnje pod dejstvom lekova dogodi saobraćajna nezgoda. U ovom radu ukazali smo na značaj uviđaja saobraćajne nezgode sa kaznenog aspekta i to pre svega sa krivičnog aspekta kada je neko od učesnika saobraćajne nezgode upravljao vozilom pod dejstvom lekova. Rešenja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja koja postoje u Republici Srbiji mogu biti od koristi i službenim licima policije i pravosuđa Republike Srpske ali i Bosne i hercegovine. Ta rešenja su značajna za svaku lokalnu zajednicu odnosno njene nadležne organe.

Ključne reči: Zakon o bezbednosti saobraćaja; saobraćajna nezgoda; lekovi; krivični postupak; uviđaj

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
215 - 222


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove