Klinički značaj kapilaroskopije u reumatskim oboljenjima

1. Barbara Stanimirović, Univerzitetska Bolnica Klinički Centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tatjana Mamić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Sonja Đurić, UKCRS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Kapilaroskopija je jednostavna i neinvazivna morfološka metoda kojom se pod povećanjem (koje se može kretati od 10 do 1000 puta) promatraju male krvne žile – kapilare koje se nalaze u ležištima noktiju gornjih ekstremiteta. Na osnovu izgleda kapilarnih petlji moguće je uočiti razlike između normalnih kapilara zdravih osoba i kapilara kod osoba s mikrovaskularnim poremećajima. Ima značaj u ranom otkrivanju sistemskih bolesti vezivnog tkiva, te se koristi u procjeni težine i praćenju napredovanja sistemskih bolesti vezivnog tkiva (sistemska skleroza, sistemski lupus eritematodes, Sjegrenov sindrom itd.). Koristi se u praćenju efekata i uspješnosti terapije ovih bolesti.

Ključne reči: kapilaroskopija; reumatologija; dijagnoza

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 31.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove