PREDLOZI ZA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA UKRŠTANjU PUTA I PRUGE U NIVOU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

1. Dragan Obradović, Viši sud u Valjevu, Serbia
2. Slobodan Velikić, Serbia
3. Vojislav Adamović, Serbia

Saobraćajne nezgode koje se događaju na ukrštanjima puteva i pruga u nivou predstavljaju specifičan problem bez obzira na posledice, širom sveta. Samim tim i na području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. U tim nezgodama jedan od učesnika po pravilu je voz, a ređe i neko drugo prevozno sredstvo koje se kreće šinama a drugi učesnik je najčešće putničko vozilo, mada nisu retke situacije ni da u tim saobraćajnim nezgodama učestvuje teretno vozilo, autobus... U radu su predstavljeni određeni dostupni podatci i karakteristike kada su ove saobraćajne nezgode u pitanju uopšte, a takođe i na području Republike Srpske. Date su i određene preporuke za unapređenja bezbednosti saobraćaja na ukrštanjima puta i pruge u nivou, koje mogu da unaprede bezbednost saobraćaja na području Republike Srpske.

Ključne reči: bezbednost javnog saobraćaja; ukrštanje puta i pruge u nivou; saobraćajna signalizacija

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (979.36 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove